Oficiálna webstránka spoločnosti QSC Mont s.r.o (c) 2012 Služby v oblasti people managementu, triedenia, kvality, montáže, ubytovania..
Headhunting
Headhunting je metóda, ktorú z prevažnej väčšiny využívajú najmä personálne spoločnosti. Personalisti v spoločnostiach zväčša nedisponujú dostatkom času na túto špecializovanú aktivitu.
Viac...
Kontrola kvality
Kvalita výroby je v súčasnosti rozhodujúci fenomén podnikania. Je nielen základom komerčnej úspešnosti na trhu, ale aj nositeľom celkovej podnikateľskej prosperity, pretože v súčasnosti iba kvalitou možno zaručiť ekonomicky efektívny predaj výrobkov na konkurenčne náročných trhoch.
Viac...
Personálny lízing
Personálny lízing, alebo dočasné prideľovanie zamestnancov, predstavuje formu zamestnaneckého vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, ale pracuje pre takzvaného užívateľského zamestnávateľa.
Viac...